رسالت دوفصلنامۀ "جبرهای اندازه و کاربردها" دانشگاه قم، انتشار آخرین یافته ­ها و نتایج بااهمیت در زمینۀ آنالیز ریاضی و خصوصاً در ارتباط با فضاهای اندازه است. این زمینه از تحقیقات، شامل طیف گسترده­ ای از موضوعات و حوزه ­های تحقیقاتی مانند فضاهای لبگ و فضاهای تابعی مربوط به آنها می ­شود. برای تعداد صفحات مقالات محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارتباط گستردۀ نظریۀ اندازه با سایر مفاهیم ریاضی و هم­چنین وجود دانشمندان متخصص در این حوزه و نیز دوره ­های تحصیلات تکمیلی مرتبط در دانشگاه ­های ایران، هم­چنین کمبود نشریه­ های ریاضی  فارسی، این نشریه می ­تواند به مرجعی تخصصی در خصوص تحقیقات مرتبط تبدیل شود.

نشریۀ "جبرهای اندازه و کاربردها"  مجله ­ای علمی در حوزۀ نظری و کاربرد است که به تحقیقات انجام شده مرتبط با فضاهای اندازه توجه دارد. مسلماً این حوزه دربرگیرندۀ موضوعات تحقیقاتی زیادی است. هم­چنین کاربردهای متنوعی در این خصوص وجود دارند که می ­توانند برای این نشریه مناسب باشند. این نشریه با توجه به بهره ­مندی از اعضای هیئت تحریریۀ متخصص و مسلط به موضوع، داوران مناسبی برای مقالات انتخاب، و مقالات را از نظر اصالت و نوآوری مورد ارزیابی دقیق قرار می ­دهد. برنامه ­ریزی شده است که زمان انتظار برای دریافت اولین نتیجۀ داوری بیش از سه ماه نباشد. هم­چنین فایل مقالات چاپ شده در سایت نشریه قابل دانلود خواهد بود.

  • عنوان نشریه:              جبرهای اندازه و کاربردها
  • اعتبار نشریه:               تخصصی 
  • ناشر:                         دانشگاه قم
  • توالی انتشار:               دوفصلنامه
  • زبان نشریه:                 فارسی همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی
  • نوع دسترسی:              رایگان (تمام متن)
  •  سال شروع انتشار:        1402
  • هزینه بررسی و انتشار:    ندارد
  • شماره مجوز ارشاد:     87430

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-140 

مقدمه‌ای بر قضیه رادو و مسائل مرتبط

صفحه 83-96

10.22091/maa.2023.9445.1002

محمود محمدزاده جعفرآبادی؛ محمد اکبری توتکابنی