اهداف و چشم انداز

رسالت مجلۀ "جبرهای اندازه و کاربردها" انتشار آخرین یافته ­ها و نتایج با اهمیت در زمینۀ آنالیز ریاضی و خصوصاً در ارتباط با فضاهای اندازه می­ باشد. این زمینه از تحقیقات، شامل طیف گسترده­ ای از موضوعات و حوزه ­های تحقیقاتی مانند فضاهای لبگ و فضاهای تابعی مربوط به آنها می ­شود. برای تعداد صفحات مقالات محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارتباط گستردۀ نظریۀ اندازه با سایر مفاهیم ریاضی و هم­چنین وجود دانشمندان متخصص در این حوزه و نیز دوره­ های تحصیلات تکمیلی مرتبط در دانشگاه­ های ایران، هم­چنین کمبود نشریه ­های ریاضی  فارسی، این نشریه می ­تواند به مرجعی تخصصی در خصوص تحقیقات مرتبط تبدیل شود.