درباره نشریه

نشریۀ "جبرهای اندازه و کاربردها"  مجله ­ای علمی در حوزۀ نظری و کاربرد است که به تحقیقات انجام شده مرتبط با فضاهای اندازه توجه دارد. مسلماً این حوزه دربرگیرندۀ موضوعات تحقیقاتی زیادی است. هم­چنین کاربردهای متنوعی دراین خصوص وجود دارند که می ­توانند برای این نشریه مناسب باشند. این نشریه با توجه به بهره­ مندی از اعضای هیئت تحریریۀ متخصص و مسلط به موضوع، داوران مناسبی برای مقالات انتخاب، و مقالات را از نظر اصالت و نوآوری مورد ارزیابی دقیق قرار می­ دهد. برنامه ­ریزی شده است که زمان انتظار برای دریافت اولین نتیجۀ داوری بیش از سه ماه نباشد. هم­چنین فایل مقالات چاپ شده در سایت نشریه قابل دانلود خواهد بود.

  • عنوان نشریه              جبرهای اندازه و کاربردها
  • اعتبار نشریه               تخصصی
  • ناشر                         دانشگاه قم
  • توالی انتشار               دوفصلنامه
  • زبان نشریه                 فارسی همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی
  • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
  •  سال شروع انتشار        1402
  • هزینه بررسی و انتشار    ندارد