تماس با ما

آدرس: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان مرکزی، دفتر مجلات علمی.

کد پستی:3716146611

تلفن 02532103360  

آدرس ایمیل:  maa@qom.ac.ir

آدرس ایمیل سردبیر: morteza_ma62@yahoo.com


CAPTCHA Image