اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی رضا باقری ثالث

ریاضی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه قم

qom.ac.ir/arbagheri
r-bagheriqom.ac.ir
0000000249176125

سردبیر

مرتضی میرزائی ازندریانی

ریاضی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه قم

qom.ac.ir/mmirzaee
morteza_ma62yahoo.com
0000-0003-2386-3311


نام: مرتضی
نام خانوادگی:میرزایی ازندریانی
 
آدرس محل کار: دانشگاه قم- دانشکده علوم پایه
 
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
morteza_ma62@yahoo.com
 

سوابق تحصیلی
کارشناسی: ریاضی محض- سال 1385- دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: ریاضی محض- گرایش آنالیز ریاضی- سال 1387- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکترای تخصصی: ریاضی محض- گرایش آنالیز ریاضی- سال 1391- دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
 

 
 
 
زمینه­ های تخصصی و مورد علاقه
اولویت اول: آنالیز تابعی- نظریه قابها، نظریه عملگرها، *C-مدولهای هیلبرت و *C-جبرها (به ویژه کاربرد آنها در نظریه قابها و سیستم های دینامیکی)

اولویت دوم: آنالیز هارمونیک- میانگین پذیری جبرهای  باناخ (عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: جبرهای باناخ شبه میانگین پذیر و شبه انقباض پذیر)


سوابق تدریس:

دروس تدریس شده:
دروس کارشناسی: ریاضیات عمومی- ریاضیات مقدماتی- ریاضیات پیشرفته- معادلات دیفرانسیل- مبانی علوم ریاضی- مبانی آنالیز ریاضی- آنالیز ریاضی- توابع مختلط- توپولوژی عمومی- نظریه اندازه و کاربردها-زبان تخصصی
دروس کارشناسی ارشد : ریاضیات عالی مهندسی (در دانشگاه خوارزمی)- آنالیز حقیقی 1- آنالیز تابعی
دروس دکتری: *C- جبر و جبرهای فون نیومان
 

 
 

جوایزعلمی )دستاوردها و افتخارات)
کسب رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی و معرفی به عنوان دانشجوی ممتاز کنکور کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1385

اعضای هیات تحریریه

علیرضا مدقالچی

ریاضی استاد گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/228/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
a_medghalchikhu.ac.ir

سید منصور واعظ پور

ریاضی استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2520/SEYED-MANSOUR-VAEZPOUR?slc_lang=en&&cv=2520&mod=scv
vaezaut.ac.ir
0000-0003-3909-4203

حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

ریاضی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/vishki/
vishkium.ac.ir
0000-0002-8304-6332


حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
متولد 6431
استاد پایه 22 دانشگاه فردوسی مشهد
دانش اموخته سال 6431 دانشگاه فردوسی مشهد در رشته آنالیز هارمونیک
مقاالت برگزیده:
6. Joint continuity of separately continuous mappings on topological groups,
Proc. Amer. Math. Soc. 623, (6991) 4161-4163.
2. The universal nilpotent group compactification of a semigroup, Proc. Amer.
Math. Soc. 621, (6993) 2636-2633 (with M.A. Pourabdollah).
4. Arens regularity of module actions and the second adjoint of a derivation,
Bull. Aust. Math. Soc. 33, (2003) 311-331 (with S. Mohammadzadeh).
3. Module homomorphisms and multipliers on locally compact quantum
groups, J. Math. Anal. Appl. 419 (2009) 136-133 (with M. Ramezanpour).
1. Biflatness and biprojectivity of Lau product of Banach algebras, Bull. Iranian
Math. Soc. 49, (2064) 119-113 (with A.R. Khoddami).
خدمات علمی-اجرایی:
مدیر قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری، دبیر کمیسیون تخصصی علوم پایه، عضو هیات ممیزه
دانشگاه، عضو هیات تحریریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران، عضو هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی
ایران، سردبیر مجله ریاضی خیام، عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، معاون پژوهشی دانشکده
علوم ریاضی.
برنامه های پیشنهادی:
حفظ دستاوردهای انجمن ریاضی ایران، اجرایی نمودن مصوبات سند چشم انداز بیست ساله انجمن،
عمومی کردن هرچه بیشتر ریاضیات، ارتقا کیفی و کمی انتشارات انجمن به ویژه راه اندازی مجله
انجمن ریاضی ایران، تعامل بیشتر با انجمن های علمی موفق دنیا، تعامل بیشتر با دانشگاهها، تقویت و
حمایت از کمیسیونهای تخصصی انجمن، فراگیرتر نمودن فعالیتهای انجمن بعنوان عالی ترین متولی و
مرجع سیاست گذاری درعلم ریاضی کشور

رسول نصر اصفهانی

ریاضی استادتمام دانشکدة علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

nasr-isfahani.iut.ac.ir/fa
isfahanicc.iut.ac.ir


نشانی دفتر : دانشکده علوم ریاضی / پژوهشکده ریاضیاتتلفن : دفتــر دانشکده 3912600 0311 98+فکس : دفتر دانشکده 3912602 0311 98+وب سایت : http://nasr-isfahani.iut.ac.ir

  • تلفـن دفتر کار: 3913650 0311 98+
  • تلفـن هـمــراه: 2001140 0913
  • مدیر مرکز پژوهشی آنالیز ریاضی اصفهان
  • پژوهشگر مقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی تهران
  • رییس کمیسیون آنالیز هارمونیک انجمن ریاضی ایران

زمینه های تحقیقاتی :

  • آنـالیــز هـارمـونیـک مجــرد
  • نـظـریه جـبــرهای بـانـاخ
  • گروههای توپولوژیک
  • آنالیز حـقـیـقـی
  • آنالیز فوریه

سید محمد طباطبایی

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه قم

qom.ac.ir/smtabatabaie
sm.tabatabaieqom.ac.ir

مرتضی میرزائی ازندریانی

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه قم

qom.ac.ir/mmirzaee
morteza_ma62yahoo.com
0000-0003-2386-3311


نام: مرتضی
نام خانوادگی:میرزایی ازندریانی
 
آدرس محل کار: دانشگاه قم- دانشکده علوم پایه
 
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
morteza_ma62@yahoo.com
 

سوابق تحصیلی
کارشناسی: ریاضی محض- سال 1385- دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: ریاضی محض- گرایش آنالیز ریاضی- سال 1387- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکترای تخصصی: ریاضی محض- گرایش آنالیز ریاضی- سال 1391- دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
 
زمینه­ های تخصصی و مورد علاقه
اولویت اول: آنالیز تابعی- نظریه قابها، نظریه عملگرها، *C-مدولهای هیلبرت و *C-جبرها (به ویژه کاربرد آنها در نظریه قابها و سیستم های دینامیکی)

اولویت دوم: آنالیز هارمونیک- میانگین پذیری جبرهای  باناخ (عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: جبرهای باناخ شبه میانگین پذیر و شبه انقباض پذیر)

علی رضا باقری ثالث

ریاضی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه قم

qom.ac.ir/arbagheri
r-bagheriqom.ac.ir
0000000249176125